İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINMAZSA NE OLUR?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile getirilen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin iş yerinde sağlanmaması halinde iş kazası veya meslek hastalığının gerçekleşmesi riski artacaktır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucundaysa işverenin hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğacaktır.
1. Hukuki yaptırımlar:


İşverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma gerekliliği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde düzenlenen işverenin işçisini koruma ve gözetme yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. İşverenin iş sözleşmesi gereği olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaması durumunda ölen, yaralanan veya meslek hastalığına yakalanan işçisine veya hak sahibi yakınlarına yüksek miktarda tazminat ödemesi gerekecektir.


2. Cezai yaptırımlar:


İşverenin yükümlülüklerini bilinçli olarak yerine getirmekten kaçınması halinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığında ayrıca cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.


Nitekim yargı kararlarında iş kazası sonucunda birçok işveren ve iş yerindeki diğer sorumluların Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri uyarınca yaralama ve öldürme suçlarından cezalandırıldığı sıklıkla görülmektedir.


3. İdari yaptırımlar:


3.1: İdari para cezası:


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26. maddesinde; bu kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine aykırı davranan işverenlere yönelik idari para cezası miktarları belirtilmiştir.


Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının resmi sitesinde 2021 yılında uygulanacak ceza miktarlarına ilişkin tablo yer almaktadır. (https://www.mess.org.tr/media/filer_public/9f/9b/9f9b714a-6989-4402-8f4b-bf01e59129b9/6331_tablo.pdf )


3.2: İşin durdurulması:


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25. maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerince iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uyulup uyulmadığına ilişkin teftiş yapılacağı belirtilmektedir. Teftiş sonucunda iş müfettişlerince ilgili iş yerinin çalışanlar için hayati tehlike oluşturulduğuna kanaat getirilmesi halinde Kanunun 25. maddesi uyarınca işin durdurulması yaptırımı uygulanacaktır.


3.3: Kamu ihalesinden yasaklanma:


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25/A. maddesi uyarınca ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır.


- İletişime Geçin

Her türlü görüş ve sorunlarınız için bizi aramanızı bekliyoruz.

Adres

Evliya Çelebi Mahallesi Ümmet Sokak No:6 / 1-2 Tuzla - İSTANBUL

Haritada Gör

Sosyal Medya

- Bize ulaşın