İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ADINA NE YAPIYORUZ?

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iş yerinde meydana gelen bir iş kazasında işverenin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bu sebeple ürettiğimiz koruyucu güvenlik ekipmanlarıyla iş yerinizdeki riskleri en aza indiriyoruz.

Ülkemizde özellikle yüksekte çalışma sırasında alınması gereken tedbirlere işverenler ne yazık ki yeteri kadar önem vermemektedir. Bu sebeple yüksekten düşme şeklinde birçok iş kazası yaşanmakta bu kazalar sonucunda birçok işçi hayatını kaybetmektedir. Amacımız iş yerinizdeki ürettiğimiz koruyucu güvenlik ekipmanlarıyla istenmeyen bu kazaların önüne geçmeyi sağlamaktır.

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YARGI KARARI ÖRNEKLERİ:

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 21.12.2017 tarih, 2016/3919 esas ve 2017/10615 karar sayılı ilamında; inşaatın üçüncü katında sıva işi yapan işçinin iskelede meydana gelen kayma nedeniyle iskeleden düştüğü ve 2. derece kemik kırığı oluşan iş kazasında işverenin “seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılığını kontrol etmediği, çalışanlarına dikey yaşam hattıoluşturarak paraşüt tipi emniyet kemeri ile çalışma imkânı ve denetimi oluşturmadığı” gerekçesiyle yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.04.2004 tarih, 2004/2-57 esas ve 2004/92 karar sayılı ilamında; “işverenler iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak ve bu işe yarayan baret, emniyet kemeri gibi güvenlik malzemelerini bulundurarak işçilerin bu malzemeleri kullanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Ancak, bunun yanında işçiler de iş güvenliği kurallarına uymak, işveren tarafından sağlanan baret ve emniyet kemeri gibi güvenlik malzemelerini kullanmak ve iş güvenliği kurallarına uyulmuyorsa bu kurallara uyulmasını, gerekli güvenlik malzemelerinin verilmesini talep etmekle yükümlüdürler. Bu düzenlemelere uymayan kimseler, bundan dolayı meydana gelebilecek kazalarda kusurlu olacaklardır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.04.2017 tarih, 2016/104 esas ve 2017/144 karar sayılı ilamında;

“...ölenin, olay günü saat 16.30 sıralarında sanık ...'in müteahhitliğini yaptığı inşaat halindeki binanın üçüncü katında dış cephe giydirme çalışmasını bitirip, iskeleden pencereyi kullanarak bina içine girmek için alüminyum kaplama pencere dış denizliğine bastığında, ayağının kayması nedeniyle yaklaşık 12.40 metre yükseklikten düşerek öldüğü olayda; 

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda sanık ...'e ait ... Yapının, işi devrettiği alt işveren konumundaki ...Yapı ile birlikte sorumluluğunun devam etmesi, yapılan sözleşme gereği iskele temini ile montaj ve demontaj yapımının ... Yapıya ait olması, inceleme dışı sanık ...'in tekniker olup sanık ...'in talimatlarını yerine getirdiğini ifade etmesi ve inceleme dışı sanık ...'in olay günü yağmurlu havada işçilerin sanık ...'in talimatı ile çalıştıklarını belirtmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde; inşaata şantiye şefi atamayan ve ana işveren ... Yapı adına sorumluluğu bulunan sanık ...'in, iskelenin güvenli olup olmadığını kontrol etmemesi ile alt işverenin iş güvenliği konusundaki uygulamalarını ve işçilerin kurallara uygun şekilde çalışıp çalışmadığını denetlememesi nedenleriyle olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu kabul edilmelidir.” açıklamalarına yer verilerek dış cephe giydirme işinin alt işveren tarafından yapıldığı somut olayda asıl işveren konumundaki sanığın, gerçekleşen ölümde cezai sorumluluğunun olduğu belirtilmiştir.

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.03.2019 tarih, 2017/451 esas ve 2019/211 karar sayılı ilamında; götürü ücret karşılığı çatı tamiri yapan işçinin herhangi koruyucu ekipman olmaksızın çatıda yürüdüğü sırada bastığı atermitin kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşerek öldüğü olayda iş sahibi “…sanığın, çatı kaplaması üzerine çatı merdiveni veya kalas uzatılıp yürüme yollarının yapılmasını, çatının tepe kısmına çelik halat gerilerek ölenin bu halata bağlanacak bir emniyet kemeri ile çalışmasını sağlamadığı, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörülebilecek neticeyi öngörmediği ve söz konusu olayın meydana geldiği, bu nedenle sanığın meydana gelen ölüm olayında kusurunun bulunduğu kabul edilmelidir…” gerekçesiyle cezai sorumluluğunun bulunduğuna karar verilmiştir.


- İletişime Geçin

Her türlü görüş ve sorunlarınız için bizi aramanızı bekliyoruz.

Adres

Evliya Çelebi Mahallesi Ümmet Sokak No:6 / 1-2 Tuzla - İSTANBUL

Haritada Gör

Sosyal Medya

- Bize ulaşın