İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ YASAL ZORUNLULUK MUDUR?


İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik getirilmiş bir hukuki kurumdur. İş güvenliği, çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları yaşamlarına ve vücut bütünlüklerine yönelik tehlikelerin önlenmesi hususunda işverenler için getirilen yükümlülüklerin bütünüdür. Ancak işverenin yanında devletin ve işçinin de iş güvenliğinin sağlanması bakımından bazı yükümlülüklerinin bulunduğu kuşkusuzdur. İş sağlığı ise, işçilerin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi ve meydana gelebilecek kaza ve hastalıkların önlenebilmesi için mevzuatta belirlenen önlemlerin alınmasını ifade eder.


İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin temeli ulusal ve uluslararası birçok kaynağa dayanmaktadır. Hukukumuzda en kapsamlı düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiştir. İlgili Kanunun 4. maddesi açıkça işverenin, çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğuna ifade eder. Bu kapsamda işverenin yükümlülükleri kısa şu şekilde sıralanabilir:


1. İş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını denetleme yükümlülüğü

3. İş yerinde mevcut risklere ilişkin çalışanları bilgilendirme ve eğitim verme yükümlülüğü

4. Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü

5. İş yerindeki riskleri dikkate alarak sağlık gözetimi yükümlülüğü

6. Elli ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma yükümlülüğüdür.

- İletişime Geçin

Her türlü görüş ve sorunlarınız için bizi aramanızı bekliyoruz.

Adres

Evliya Çelebi Mahallesi Ümmet Sokak No:6 / 1-2 Tuzla - İSTANBUL

Haritada Gör

Sosyal Medya

- Bize ulaşın